Marcin Wasilewski

Marcin Wasilewski

Marcin Wasilewski pracuje w ABB od 2018 roku. Jako zarządzający sektorami energetyki, wydobycia, chemii i przerobu ropy, odpowiada za sprzedaż, realizację oraz serwis projektów i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo, efektywność oraz niezawodność.

Od wielu lat jest związany z branżą energetyczną. W 2018 roku wybrano go członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej na lata 2018-2020. Jest absolwentem Florida Atlantic University oraz Politechniki Warszawskiej. W 2006 uzyskał tytuł MBA na Univeristy of Bradford.


Head of Energy Industry Business ABB Poland, Czech Republic and Hungary.

 
Marcin Wasilewski joined ABB in 2018. As a head of energy, mining, chemistry, oil and gas units he is responsible for sales, projects implementation and service of solutions supporting safe, efficient and profitable operations.
 
For many years associated with the energy industry. In 2018 he was appointed as a member of the Polish Committee of the World Energy Council for the years 2018-2020. He is a graduate at Florida Atlantic University and Warsaw University of Technology. In 2006 Marcin received his MBA at University of Bradford.