Marcin Przygudzki

Marcin Przygudzki

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od lipca 2019 roku.
 

W PIPC odpowiada za koordynację kluczowych projektów wewnętrznych prowadzonych przez Izbę, a także organizację związanych z nimi wydarzeń i działań, jak chociażby współpraca i utrzymywanie kontaktu z Członkami PIPC. Do zakresu jego obowiązków należy również m.in. opracowywanie materiałów informacyjnych, merytorycznych oraz promocyjnych Izby. 

Od września 2020 roku jest Redaktorem Naczelnym dwóch najważniejszych publikacji wydawanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, tj. Magazynu "Polska Chemia" oraz Biuletynu "Bezpieczna Chemia".

Przed dołączeniem do zespołu PIPC pracował m.in. w firmie konsultingowo-doradczej oraz grupie medialnej Agora S.A.

Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym jest studentem Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.