Łukasz Grabiński

Łukasz Grabiński

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej na kierunkach Urządzenia Sanitarne oraz Inżynieria Komunalna. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w zakresie Zarządzania Projektami z certyfikatem PMI Global REP. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu ekonomii, negocjacji, bezpieczeństwa oraz kursów dedykowanych dla wyższej kadry menadżerskiej.
 
Kompetencje zawodowe zdobywał u wiodącego operatora usług telekomunikacyjnych Orange Polska piastując stanowiska menadżerskie. W latach 2012-2019 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Bezpieczeństwa realizując projekty strategiczne o wielomilionowej wartości. Współpracę z ANWIL rozpoczął w 2019 roku na stanowisku Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji. Następnie objął rolę Dyrektora Operacyjnego ds. Zakupów i Inwestycji. Obecnie Dyrektor Obszaru Strategii, Rozwoju i Innowacji.

 


 

A graduate of Warsaw University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, specialisations: Sanitary Equipment and Municipal Engineering. He completed postgraduate studies in Project Management at the School of Management and Banking in Poznań, earning a PMI Global REP certificate. He has participated in numerous training courses in economics, negotiations and security as well as dedicated courses for senior management.

He acquired his professional competence at the leading telecommunications service provider Orange Polska, where he held managerial positions. In the years 2012-2019, he acted as Security Director, implementing strategic multi-million zloty projects. His cooperation with ANWIL started in 2019, in the role of Deputy Investment Director. Then he acted as Chief Operating Officer for Procurement and Investment. At present, he serves as Chief Strategy, Development and Innovation Officer.