Leszek Grochowski

Leszek Grochowski

 Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechatroniki.
 
Od 20 lat związany z firmą Emerson Process Management. Posiada doświadczenie w zakresie doboru, obliczeń i aplikacji zaworów regulacyjnych, diagnostyki tych urządzeń oraz przygotowania i prowadzenia remontów w zakresie aparatury AKPiA.
 
Od 2016 roku kieruje w firmie Emerson działem cyfrowej transformacji i usług, koncentrując się na aplikacjach z zakresu poprawy efektywności produkcji, optymalizacji kosztów i wspieraniu służb utrzymania ruchu przedsiębiorstw we wprowadzaniu najnowszych rozwiązań.