Krzysztof Sikorski

Krzysztof Sikorski

Doradza klientom w obszarze prawa energetycznego, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w regulacjach związanych z prawem enegetycznym, procesem inwestycyjnym instalacji wytwórczych i prawie umów handlowych.

Przeprowadza analizy prawne due dilligence spółek w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem projektów energetycznych.

Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa energetycznego i ochrony środowiska, a także autor i współautor wielu specjalistycznych publikacji, w tym Komentarza do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (C.H.Beck, 2020).