Krzysztof Ciak-Brzeziński

Krzysztof Ciak-Brzeziński

Krzysztof Ciak-Brzeziński jest odpowiedzialny za rozwój biznesu Systemy Poliuretanowe Dow w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach. Kieruje również oddziałami Dow w Polsce i Rumunii.

Krzysztof dołączył do Dow w 1996 roku jako specjalista techniczny wspierający klientów z Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej karierze Krzysztof był odpowiedzialny za rozwój środkowoeuropejskiego rynku poliuretanowego jak również rynku ukraińskiego.

Wraz z rozwojem biznesu w regionie Krzysztof uczestniczył w uruchamianiu takich strategicznych projektów jak otwarcie Joinn Venture Dow-Izolan w Rosji oraz Centrum Serwisowego Dow Polyurethanes w Rumunii. Dow Izolan jest największym i najbardziej innowacyjnym producentem systemów poliuretanowych w Europie. Centrum Serwisowe w Rumunii obsługuje technicznie klientów z regionu Bałkanów.

Krzysztof ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

 


 

Krzysztof Ciak-Brzeziński is responsible for leading sales growth and business development of Dow Polyurethanes in Central Eastern Europe and Balkans. Also he oversees Dow Polyurethane System House in Poland and Romania.

Krzysztof joined Dow in 1996 in Warsaw, Poland, as a technical specialist of Dow Polyurethane System supporting the Polish, Russian, Turkish and Romanian customers. During his career journey Krzysztof was responsible for development of Central European and Ukrainian polyurethane’s markets.

Along with the business development in the Region Krzysztof successfully dedicated his professional skills, business and technical expertise during launch of such strategic projects as opening a joint venture Dow Izolan in Russia and Dow Polyurethane System House in Romania. Dow Izolan is the biggest and the most innovative Polyurethane Systems manufacturer in Dow Europe. Dow Polyurethane System House in Romania serves technical needs of the regional customers. 

Krzysztof holds a Masters degree in Chemistry from the Warsaw University of Technology in Poland. He is married and lives in Warsaw, Poland.