Konrad Wójtowicz

Konrad Wójtowicz

Absolwent wydziału ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern, Prezes Zarządu PC Logistic Sp. z o.o., Prokurent ProClean Tank Cleaning Group Sp.J. , V-ce przewodniczący Komisji Dystrybucji i Transportu przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Od 20 lat związany z przemysłem chemicznym oraz spożywczym w zakresie mycia a także z branżą transportową produktów płynnych.