Katarzyna Ruczka

Katarzyna Ruczka

Menadżer ds. współpracy z organami administracji publicznej i organizacjami branżowymi, odpowiedzialny za obszar GOZ w Grupie Azoty SA. Wcześniej Dyrektor w Departamencie Strategii i Rozwoju, odpowiedzialny za obszar innowacji  produktowej w Grupie Azoty ZAK SA oraz współpracę z jednostkami naukowymi. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, wydziału chemii z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku marketing na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiami podyplomowymi zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Zarządzania w Nowym Sączu.  Od ponad 20 lat pracuje w Grupie Azoty. Karierę zawodową rozpoczynała jako analityk rynku nawozowego a później alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmowała kierownicze stanowiska w obszarze strategii i marketingu, sprawując nadzór nad pracami Biura Strategii i Biura Marketingu Strategicznego, w zakresie strategicznych kierunków rozwoju, analityki rynkowej produktów i surowców, benchmarkingu, polityki marki, w tym nad działaniami marketingu internetowego oraz reklamy i promocji produktów biznesu oxo Grupy Azoty ZAK SA.

Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki w ramach PIPC, aktywnie wspierała Klastr Chemii Specjalistycznej „Chem-Ster” jako Członek Komitetu Sterującego, pełniła funkcję Kierowników Zarządzających w projektach rozwojowych z dofinansowaniem unijnym.