Józef Węgrecki

Józef Węgrecki

Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 1978-1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990-1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o.

W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju.

Od 5 lutego 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN S.A., po czym w kwietniu został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle.

Jest odznaczony: Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa; Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa; Złotym Medalem za długoletnią służbę; Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną.


Mr Józef Węgrecki is a Member of the PKN ORLEN Management Board since March 23rd 2018. Between February 5th and March 23rd 2018 a Member of the Supervisory Board temporarily delegated to perform the duties of the PKN ORLEN Management Board Member responsible for Investments and Procurement.

He is a graduate of the AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Mining and Metallurgical Machines.

Mr Węgrecki holds qualifications to serve on the supervisory boards of companies in which the Polish State Treasury has interests.

In 1978-1990, Józef Węgrecki worked at Zakład Remontowy Energetyki Kraków, where he held the position of Member of the Management Board, Chief Technical Officer. In 1990-1993, Mr Węgrecki served at employee-owned company Remak Opole as its Vice President. From April 1993 to June 2017, he was President and Member of the Management Board of Remak-Krak Sp. z o.o.

In 2017, Mr Węgrecki was appointed Vice President of the Management Board of Energa Wytwarzanie S.A., where his management responsibilities covered water and wind turbine operation, photovoltaic farms, cogeneration and coal-fired power plants, innovation, heating asset acquisitions and setting development directions.

On February 5th 2018, Mr Węgrecki was delegated to temporarily serve as Member of the PKN ORLEN Management Board for Investment and Procurement, and then in April he was appointed Member of the Management Board, Chief Operating Officer.

He is interested in monitoring and analysing the latest technical solutions in the field of power generation: alternative energy sources and their potential industrial applications.

Mr Józef Węgrecki has received a number of awards, including the Galicia Construction Grand Award for his contribution to the advancement of the construction industry, a Badge of Merit for exceptional services to the construction industry, a Gold Medal for long service, and an Honoris Gratia badge for charity and community service.