Jarosław Wróbel

Jarosław Wróbel

Wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS. Absolwent studiów magisterskich oraz studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiadacz dyplomu Executive MBA, a także certyfikatu Post-MBA w zakresie strategicznego zarządzania finansami. Od 1992 roku związany z energetyką. W latach 1993-1999 pracował w Elektrociepłowni „Będzin”. Od 2002 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG. W latach 2003-2013 pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. W latach 2016-2018 prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a w latach 2020-2021 przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, która pod jego kierownictwem opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022, zwany konstytucją dla gazownictwa. W latach 2018-2020 prezes Zarządu spółki ORLEN Południe. W latach 2020-2021 na stanowisku wiceprezesa Zarządu PGNiG oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.