Jacek Mendelewski

Jacek Mendelewski

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej o specjalności technologia chemiczna na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej (Maszyny i urządzenia energetyczne) oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prawo handlowe), a także Studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
 
Niemal od samego początku kariery zawodowej zatrudniony w spółce ANWIL, w której konsekwentnie podążał drogą awansu, piastując kolejno następujące stanowiska: inżyniera procesu w Zakładzie Saletry, kierownika Wydziału Kwasu Azotowego, zastępcy kierownika, a następnie kierownika Zakładu Saletry, by w maju 2015 r. zostać Dyrektorem ds. Produkcji Nawozów.
 
Od 10 listopada 2018 r. Członek Zarządu ds. Produkcji ANWIL S.A.

Member of the Management Board for Production

A graduate of the Faculty of Chemical Technology and Engineering of the Academy of Technology and Agriculture in Bydgoszcz, specializing in chemical technology. He also completed postgraduate studies at the Łódź University of Technology (Prime Mover) and at the Nicolas Copernicus University in Toruń (Commercial Law), as well as an Executive MBA program at the Wielkopolska Business School of the University of Economics in Poznań. 

Almost from the very beginning of his career, he worked at ANWIL where he continued along a path of promotions, holding the positions of a process engineer at the Saltpetre Facility, the manager of the Nitric Acid Department, the assistant manager and then the manager of the Saltpetre Facility, finally becoming the Director for the Production of Fertilizers in May 2015.

Since 10 November 2018, a Member of the Management Board for Production of ANWIL S.A.