Henryk Kubiczek

Henryk Kubiczek

Henryk Kubiczek jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od początku swojej kariery zawodowej związany z automatyką i energetyką zawodową. Od 2010 roku realizował projekty badawczo – rozwojowe w Centrum Badań i Rozwoju EDF Polska, gdzie w 2014 roku objął funkcję zastępcy, a następnie dyrektora Centrum. Aktywnie zaangażowany w działalność B+R jako ekspert w ramach współpracy z uczelniami, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju czy też Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie.  Współpracował również z ekspertami VGB PowerTech w zakresie zastosowania biomasy w energetyce, a także KIC Innoenergy w obszarze rozwoju energetyki oraz oceny innowacyjnych projektów. W Grupie Azoty S.A. pełni funkcję Dyrektora Centrum Badań i Analiz w Tarnowie, a także odpowiada za koordynację grup roboczych „Porozumienia Wodorowego” utworzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz współpracę ze startupami. Propagator szeroko pojętych innowacji oraz nowych technologii.