Ermanno Filippi

Ermanno Filippi

Ermanno Filippi dołączył do Casale w 1985 roku jako Inżynier w Dziale Procesowym. Od tego czasu zajmował różne stanowiska kierownicze w Dziale Procesowym firmy oraz w dziale badawczo-rozwojowym. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Technicznego (CTO) firmy. W swojej karierze był zaangażowany w działalność badawczo-rozwojową i projektową reaktorów oraz procesów związanych z produkcją amoniaku i metanolu. Uczestniczył i kierował projektowaniem nowych i modernizowanych instalacji procesów produkcji amoniaku i metanolu. Filippi jest autorem kilku publikacji technicznych, a także jest autorem szeregu patentów. Również, kieruje zieloną transformacją technologii Casale w kierunku innowacyjnych i najlepszych w swojej klasie, zrównoważonych rozwiązań technologicznych i procesowych. Ermanno Filippi posiada tytuł magistra inżynierii chemicznej, zdobyty na Politechnice w Mediolanie

 


 

Ermanno Filippi joined Casale in 1985 as Process Engineer, after filling several management positions in the process and in the R&D groups he presently holds the position of CTO of the company. During his career he has been involved in the activities of research, development and design of reactors and processes related to the ammonia and methanol production. He has been also involved in the design of the revamping and of new plants for these processes. Filippi is author of several technical papers and was also nominated as inventor of a number of patents. He is leading the green transformation of Casale technologies towards innovative and best-in-the class sustainable solutions. Ermanno Filippi holds a Master of Science in chemical engineering from Milan Polytechnic University