Dr Stefan Steinmeyer

Dr Stefan Steinmeyer

Stefan Steinmeyer pracuje od prawie 20 lat dla firmy Dräger z siedzibą w Lubece w Niemczech w dziale zarządzania produktem, zajmując się sprzętem do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu i systemami do testów narkotykowych. Dr Steinmeyer wchodził w skład zespołów pracujących nad rozwojem produktów i był głęboko zaangażowany w badania rynku, jak również nawiązał liczne kontakty z użytkownikami w ramach szkoleń z obsługi, demonstracji produktów oraz ocen klinicznych i polowych.


Stefan Steinmeyer studiował chemię żywienia, zaś w celu przygotowania swojej rozprawy doktorskiej rozpoczął pracę w obszarze toksykologii sądowej. Posiada bogate doświadczenie w badaniach nad narkotykami oraz pracach i analizach kryminalistycznych. Jest autorem kilku istotnych prac naukowych i prezentacji, jak również członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. GTFCh, TIAFT, EWDTS.
 

  For almost 20 years, Stefan Steinmeyer has been working for Dräger, headquartered in Lübeck, Germany, within the Product Management Group, dealing with breath alcohol measurement devices and drug testing systems. He was part of product development teams and deeply involved in market research, and gained numerous user contacts in the course of operator trainings, product demonstrations, and clinical and field evaluations. 

 
Stefan Steinmeyer studied chemistry of nutrition, and started to work in the field of forensic toxicology to prepare his PhD work. Therefore, he is well experienced in drug research and forensic scientific work. He is author of several relevant scientific papers and presentations, and is a member of national and international scientific organizations, including GTFCh, TIAFT, EWDTS.