dr Martin Brudermüller

dr Martin Brudermüller

Od maja 2018 r. Martin Brudermüller jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE.

Dr Martin Brudermüller został członkiem Rady Dyrektorów Wykonawczych w 2006 roku.

Od 2006 do 2015 roku pracował w siedzibie w Hong Kongu i był odpowiedzialny za region Azji i Pacyfiku oraz segment tworzyw sztucznych. Od 2011 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE.

Od maja 2015 r. do stycznia 2021 r. pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych (CTO) w BASF SE.

Dr Martin Brudermüller rozpoczął swoją karierę w BASF w 1988 roku w Laboratorium Amoniaku. Po okresie pracy w B+R dr Martin Brudermüller zajmował różne stanowiska w grupie BASF: Manager in New Business Development/Marketing Intermediates, Head of Sales Intermediates for Pharma industry at BASF Italia Spa, Milan/Italy, Staff to the Vice Chairman of the Board of Executive Directors, Director Production Fat-Soluble Vitamins Fine Chemicals Operating Division, Senior Vice President of Strategic Planning of BASF Group and President of the Operating Division Functional Polymers..

Dr Martin Brudermüller urodził się w Stuttgarcie w Niemczech w 1961 roku. Od 1980 r. studiował chemię na Uniwersytecie w Karlsruhe w Niemczech, gdzie w 1985 r. uzyskał tytuł magistra. Po uzyskaniu doktoratu w Karlsruhe w 1987 r. odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Stanach Zjednoczonych.


From May 2018, Martin Brudermüller is Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE. Brudermüller became a Member of the Board of Executive Directors in 2006. From 2006 to 2015, he was headquartered in Hong Kong and responsible for Asia Pacific and the Plastics segment. Since 2011 he was serving as Vice Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE. From May 2015 to January 2021, he was serving as Chief Technology Officer (CTO) of BASF SE. Brudermüller started his career with BASF in 1988 in the Ammonia Laboratory. After this time in R+D Brudermüller held various positions in BASF Group: Manager in New Business Development/Marketing Intermediates, Head of Sales Intermediates for Pharma industry at BASF Italia Spa, Milan/Italy, Staff to the Vice Chairman of the Board of Executive Directors, Director Production FatSoluble Vitamins Fine Chemicals Operating Division, Senior Vice President of Strategic Planning of BASF Group and President of the Operating Division Functional Polymers. Brudermüller was born in Stuttgart, Germany, in 1961. From 1980 onwards he studied Chemistry at the University of Karlsruhe, Germany, and received his degree there in 1985. After earning his doctorate in Karlsruhe in 1987, he did a postdoc at the University of California, Berkeley, United States.