dr Marcin S. Wnukowski

dr Marcin S. Wnukowski

Dr Marcin Wnukowski przewodzi warszawskiej części uznanego zespołu chemicznego Squire Patton Boggs, z powodzeniem reprezentującego 33% wiodących światowych firm sektora chemicznego. Jako członek globalnej Grupy Przemysłu Chemicznego pomaga klientom zarządzać ich koncernami oraz wykorzystywać możliwości rozwoju gdziekolwiek działają, służąc umiejętnościami, zdolnościami i wiedzą przy sprawnym doradztwie prawnym, regulacyjnym i polityki publicznej, wspierając klientów globalnie.

Specjalizacja transakcyjna pozwala Marcinowi reprezentować klientów krajowych i międzynarodowych przy dowolnych transakcjach. Doradza także w sprawach ochrony konkurencji i antymonopolowych przy różnorakich transakcjach transgranicznych, zapewniając zgodność z przepisami i wytycznymi.

 

Podejście rynkowe i dogłębne zrozumienie sektora chemicznego sprawia, że regularnie gości na konferencjach i seminariach. Jest również autorem i współautorem licznych publikacji na temat pomocy państwowej i prawa konkurencji.

 


 

 

Dr. Marcin Wnukowski heads up the Warsaw division of the recognized Chemicals team at Squire Patton Boggs, which successfully represents a third of the top worldwide chemicals companies. As a member of the global Chemicals Industry Group, he helps clients manage their concerns and capitalize on growth opportunities wherever they operate, offering the skills, capacity and knowledge to deliver seamless legal, regulatory and public policy counsel to support clients’ needs worldwide.

With a primary focus on transactional matters, Marcin has represented domestic and multinational clients in all forms of transactions. He also provides competition and antitrust advice on various cross-border transactions to ensure compliance with regulations and other guidelines.

With a commercial approach and a deep-rooted understanding of the chemicals sector, Marcin is a regular speaker at conferences and seminars, and an author and co-author of a number of publications devoted to state aid and competition law.