Dr inż. Paweł Bielski

Dr inż. Paweł Bielski

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

Całe życie zawodowe związany z przemysłem chemicznym, zwłaszcza w obszarach strategii i rozwoju. Pracował w Grupie Azoty S.A., Grupa Azoty - Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., wcześniej zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A., Mennicy – Metale Szlachetne S.A. oraz Endress + Hauser Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał następnie stopień doktora nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie oraz program The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

 


 

Director of the Łukasiewicz Research Network - Industrial Chemistry Institute in Warsaw

All professional life associated with the chemical industry, especially in the scope of strategy and development. Has worked in Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Mennica Państwowa S.A., Mennica - Metale Szlachetne S.A. and Endress + Hauser Polska Sp. z o.o.

Graduated at Warsaw University of Technology, Faculty of Chemical and Process Engineering with a PhD degree. He also completed postgraduate studies at Warsaw School of Economics in the field of Management and the Strategic Leadership Academy program at the ICAN Institute.