dr inż. Anna Zalewska

dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. W pionie Rzecznictwa i Legislacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, gospodarki obiegu zamkniętego, zarządzania i klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (REACH, CLP, ECHA), nanomateriałów, a także regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i kształceniem, badaniami i innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska. Jest koordynatorem Komisji Badań i Innowacji PIPC oraz Forum ds. Klasyfikacji PIPC.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych.

Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.