dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński

dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński

Arkadiusz Kamiński – inżynier, doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych. W roku 2000 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe. Bezpieczeństwo Procesowe. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył też studia MBA. Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru. Od września 2009 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia SITPChem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oddział Płock, jest członkiem mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełnił funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. Prowadził prace w zakresie doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw. Przez 14 lat pracował w Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego będącymi podstawą opinii i ekspertyz oraz kształceniem młodzieży. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych.