dr Adam B. Czyżewski

dr Adam B. Czyżewski

dr Adam B. Czyżewski  jest Głównym Ekonomista w PKN ORLEN S.A. od listopada 2007 roku. Zajmuje się badaniem przemian strukturalnych globalnego sektora energii pod wpływem długookresowych polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji. Swoje przemyślenia publikuje na blogu www.ffbk.pl. Wcześniej kierował badaniami makroekonomicznymi i prognozowaniem inflacji w Narodowym Banku Polskim (2001-2007), był makro-ekonomistą w Banku Światowym (1995-2000) oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk. Studiował ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Stanford University.

 


 

Adam B. Czyzewski, Ph.D., has been a Chief Economist at PKN ORLEN since 2007. He specialises in changes of the global energy sector induced by economic policies and revolutionary innovations. He he publishes his thoughts on the blog at http://ffbk.orlen.com/blog  Previously he was in charge of macroeconomic research and inflation forecasts at the National Bank of Poland (2001-2007), a macroeconomist at the World Bank (1995-2000) and a researcher at the University of Lodz and the Polish Academy of Sciences. He studied econometrics at the University of Lodz, Poland and at Stanford University, USA.