Dario Giuliani

Dario Giuliani

Sales & Proposal Manager. Urodzony w 1976 roku w Rzymie. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem w dziedzinie inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”. Po pierwszym doświadczeniu w produkcji w Colgate Palmolive w 2002 roku dołączył w 2003 roku do KT jako Inżynier Procesu, zdobywając doświadczenie również jako inżynier rozruchu kilku jednostek dostarczonych przez KT. W 2007 r. przeniósł się do Działu Handlowego jako Proposal Engineer, a w 2010 r. objął stanowisko Sales & Proposal Manager, gdzie odpowiadał głównie za obszary Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Subsaharyjskiej i Europy Wschodniej. Od 2014 roku uczestniczył w 2-letnim kursie EMBA na Politecnico di Milano i uzyskał stosowny dyplom w 2016 roku. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na Europie Wschodniej i Północnej oraz jest gotowy do przeniesienia się do Polski jako Dyrektor Polskiego Centrum, który zostanie utworzony przez KT w ramach długoterminowej strategii dla Europy.


Born in 1976 in Rome, in 2001 he obtained a Master’s degree with honors in Chemical Engineering from University La Sapienza, Rome. After a first experience in production in Colgate Palmolive in 2002, he joined KT in 2003 as Process Engineer, gaining experience also as start-up engineer for several units delivered by KT. In 2007 he moved to Commercial department as Proposal Engineer and in 2010 he was appointed as Sales & Proposal Manager, being mainly responsible of South East Asia, Subsaharian Africa and East Europe Areas. From 2014 he attended a 2 years EMBA course with Politecnico di Milano, obtaining relevant graduation in 2016. Today he is mainly focused on East and North Europe, and ready to relocate in Poland as Director of the Polish Hub that KT will establish in the Country as part of its long-term strategy for Europe