Bruno Roche

Bruno Roche

Bruno Roche jest Wiceprezesem ABB’s Energy Industries in France and the Lead Center Manager of ABB Hydrogen Central & South Europe.

Od 2018 roku Bruno pełni również funkcje lokalnego dyrektora handlowego ds. Automatyzacji Procesów we Francji oraz Dyrektora Generalnego działalności Cellier.

Dołączył do ABB w 2009 roku jako Head of Procurement for Process Automation France. W 2012 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie objął stanowisko Supply Chain Manager for O&G System, Service and Consulting business. W 2015 r. objął stanowisko Global Supply Chain Manager for the Global BU Oil, Gas & Chemicals.

Przed rozpoczęciem pracy w ABB Bruno zajmował różne stanowiska kierownicze, sprzedażowe, projektowe i techniczne w spółkach zależnych Grupy Rieter we Francji i w Niemczech.

Bruno ukończył studia inżynierskie w INSA Lyon we Francji oraz odbył kursy z zakresu zarządzania ogólnego w Krauthammer International w Szwajcarii.


Bruno Roche is the Vice President ABB’s Energy Industries in France and the Lead Center Manager of ABB Hydrogen Central & South Europe.  

Since 2018, Bruno is also the local business manager for Process Automation in France and the General Manager of Cellier activity.

He joined ABB in 2009 as Head of Procurement for Process Automation France. In 2012, he moved to the UK as Supply Chain Manager for O&G System, Service and Consulting business. In 2015, he became the Global Supply Chain Manager for the Global BU Oil, Gas & Chemicals.

Prior to joining ABB, Bruno held various management, sales, project and technical  positions in daughter companies of the Rieter Group in France and in Germany.

Bruno holds an engineering degree from INSA Lyon in France and has followed general management courses at Krauthammer International in Switzerland.