Andrzej Sadoś

Andrzej Sadoś

Od stycznia 2018 roku reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER i odpowiada za prace Rad UE: ds. zagranicznych, obrony, handlu oraz pomocy rozwojowej; ds. ogólnych; ds. ekonomicznych i finansowych; ds. wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W MSZ od 1997 roku, absolwent aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Pracował na placówkach dyplomatycznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie oraz w Ambasadach RP na Węgrzech i w Szwajcarii. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, był m.in. rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyrektorem departamentu, podsekretarzem stanu w KPRM oraz w MSZ. Zastępca Ambasadora RP w Szwajcarii w latach 2008-2009, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ w Genewie w latach 2009-2012. W latach 2012-2017 szef programów w Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji z siedzibą w Genewie.