Andrea Vena

Andrea Vena

Urodził się w 1967 r. w Rzymie. W 1992 r. ukończył studia w dziedzinie inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”. W latach 1993–2005 pracował w TPL (Technip FMC), następnie w STP i Air Liquide w Rzymie, zdobywał doświadczenie w Dziale Realizacji Projektów, najpierw jako Engineering Manager, a następnie jako Project Manager. W 2006 roku dołączył do Kinetics Technology, gdzie kontynuował swoją karierę jako Project Manager/Project Director i był odpowiedzialny za wszystkie działania produkcyjne od projektu inżynierskiego do rozruchu i uruchomienia. W 2011 roku przeszedł do Działu Handlowego na stanowisko Proposal & Sales Head of Department, a następnie w 2012 roku objął stanowisko Commercial Vice President. W kwietniu 2021 roku został powołany na stanowisko Europe Region Vice President.


Born in 1967 in Rome, he graduated from University of Rome, La Sapienza, in 1992, in Chemical Engineering. From 1993 to 2005 at TPL (Technip FMC), then in STP and in Air Liquide in Rome, acquire his experience in Project Execution Department, first as Engineering Manager then as Project Manager. In 2006 he joined Kinetics Technology where he continues his path as Project Manager/Project Director being responsible for all production activities ranging from engineering design to commissioning and start-up. In 2011 he moved to Commercial Department as Proposal & Sales Head of Department, and then in 2012 he became Commercial Vice President. In April 2021 he has been appointed as Europe Region Vice President