Aleksander Korytowski

Aleksander Korytowski

Aleksander Korytowski jest inżynierem ds. energetyki i liderem wodoru w Sweco Polska. Specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnych technologii energetycznych. Jego doświadczenie obejmuje realizację projektów termicznego przekształcania odpadów, strategii dekarbonizacji, paliw alternatywnych, magazynowania oraz odzysku energii. Aleksander ukończył studia magisterskie na kierunkach Energia (Uniwersytet Heriota-Watta) oraz Mechanika i budowa maszyn (Politechnika Poznańska). Jest członkiem Energy Institute w Wielkiej Brytanii oraz Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

 


 

Aleksander Korytowski is an energy engineer and hydrogen leader at Sweco Polska. He specializes in implementation of innovative energy technologies. His experience includes waste-to-energy plants, decarbonisation strategies, alternative fuels, energy storage and recovery projects. Aleksander holds M.Sc. in Energy from Heriot-Watt University and M.Sc. in Mechanical Engineering from Poznań University of Technology. He is Associate Member of the Energy Institute in the United Kingdom and Wielkopolska Hydrogen Platform.