Patronaty medialne

Nasi Partnerzy otrzymują tytuł Partnera Medialnego oraz:

  1. udział uzgodnionej liczby dziennikarzy Partnera na Kongresie „Polska Chemia”,
  2. publikację logotypu Partnera linkującego do strony Partnera na stronie www.kongrespolskachemia.pl,
  3. publikację logotypu w materiałach konferencyjnych,
  4. możliwość ekspozycji i materiałów Partnera w miejscu wskazanym przez Organizatora, na terenie obiektu w którym odbywa się wydarzenie.
  5. inne świadczenia uzgodnione w trybie indywidualnych ustaleń.

Kontakt dla mediów: michalina.michniewicz@pipc.org.pl