Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Zbigniew Kozłowski

Partner DWF Poland Jamka sp. k.

BIOGRAM

Zbigniew Kozłowski

Partner. K&L Gates Jamka sp. k.

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Środowiska DWF Poland. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe.

Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi (konkluzje BAT), handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS), ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska, pozwoleniami środowiskowymi, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem budowlanym.

Zbigniew Kozłowski doradza Klientom z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, metalurgicznego, górniczego, lotniczego oraz nieruchomościowego. Świadczy również pomoc prawną na rzecz organów administracji.

Z sukcesem reprezentował Klientów w szeregu postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących decyzji, pozwoleń oraz kar środowiskowych. Doradzał również w sprawach medialnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Partnerzy