Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu. Grupa Azoty S.A.

BIOGRAM

Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu. Grupa Azoty S.A.

Dr Wojciech Wardacki jest związany ze Spółką od marca 2016 roku, kiedy został powołany najpierw na stanowisko członka Rady Nadzorczej, a następnie, w kwietniu 2016 roku, na stanowisko Prezesa Zarządu. Ponadto, od grudnia 2016 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu Głównego Akcjonariusza.

W latach 1983-1995 sprawował funkcję asystenta, a następnie adiunkta w Instytucie Ekonomiki Transportu Politechniki Szczecińskiej (od 2009 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), a od 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie swojej pracy na Uniwersytecie Szczecińskim, był m.in. stypendystą DAAD w Instytucie Transportu na Uniwersytecie Kolońskim w Kolonii (Niemcy). Po zakończeniu pracy na Uniwersytecie Szczecińskim, w latach 1995-1996, był wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. W latach 1994-1996 prowadził własną działalność gospodarczą, jako właściciel Pracowni Analiz i Badań Marketingowych w Szczecinie. W latach 1996-2005 pełnił funkcję, kolejno, szefa administracyjno-ekonomicznego, dyrektora ds.administracyjno-finansowych, a następnie członka zarządu w spółce Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM sp. z o.o. W latach 1997-2000 był, kolejno, sekretarzem zespołu doradców ds. oceny programów restrukturyzacji przy prezesie zarządu (lata 1997-1998), przewodniczącym rady nadzorczej (1998 rok) oraz członkiem rady nadzorczej (lata 1999-2000) Polskich Kolei Państwowych S.A. W kwietniu 2005 roku został powołany do zarządu spółki Zakłady Chemiczne Zachem S.A. na stanowisko członka zarządu ds. restrukturyzacji, a następnie Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego. W latach 2005-2008 pełnił funkcję członka rady nadzorczej, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej w spółce „Transclean” sp. z o.o. Ponadto, w latach 2006-2008 był przewodniczącym rady nadzorczej „Janikosoda” S.A. w Janikowie, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej „Soda-Mątwy” S.A. w Inowrocławiu oraz członkiem rady nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych sp. z o.o. w Gdańsku. W latach 2006-2008 pełnił również funkcję członka zarządu spółki Ciech S.A., a w latach 2007-2008 był przewodniczącym rady nadzorczej Zachem S.A. w Bydgoszczy. Od 2010 do 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego i lobbingu. Od 2016 roku do chwili obecnej jest także przewodniczącym rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dr Wojciech Wardacki jest ponadto przewodniczącym rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz wchodzi w skład Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk.

Dr Wojciech Wardacki jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej (od 2009 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii, a następnie na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Był również posłem I kadencji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerzy