Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Wojciech Kozłowski

Kierownik Działu Projektów Rozwojowych i Analiz Rynku. PKN ORLEN S.A.

BIOGRAM

Wojciech Kozłowski

Kierownik Działu Projektów Rozwojowych i Analiz Rynku. PKN ORLEN S.A. 

Dołączył do Działu Projektów Rozwojowych i Analiz Rynku PKN Orlen w 2018 roku. Wcześniej przez dwa lata pracował w funduszu inwestycyjnym Trigon TFI gdzie zajmował się inwestycjami w globalne spółki giełdowe w obszarze chemii, paliw, energetyki i wydobycia. Ponadto, był on również odpowiedzialny za inwestycje typu Venture Capital głównie pośrednio lub bezpośrednio związane z branżą przemysłową i chemiczną w tym za wszystkie etapy procesów akwizycyjnych począwszy od poszukiwań podmiotów do przejęcia, negocjacje z właścicielami, przygotowanie umów inwestycyjnych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi jako członek zarządu i rad nadzorczych. W latach 2014-2016 pracował w Ipopema Securities jako analityk akcji ze specjalizacją paliwa i chemia w tym jako dyrektor działu analiz.
W latach 2010-2014 analityk akcji w Banco Espirito Santo. W latach 2009-2010 asystent oraz prowadzący zajęcia dla studentów z Automatycznego Generowania Reguł Decyzyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończył dwa kierunki studiów tj. Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończył studia podyplomowe z Technologii Produkcji Gazu ze Złóż Niekonwencjonalnych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Partnerzy