Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Witold Szczypiński

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

BIOGRAM

Witold Szczypiński

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.. 

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 9.01.2015 r. 
W zarządzie Grupy Azoty S.A. odpowiada za integrację produkcji, Segmentu Agro oraz Segmentu Tworzywa.

 

Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji i Zarządzania Przemysłem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.). podjął w 1979 r. Od 1999 r. jest członkiem ścisłego kierownictwa firmy, od sierpnia2007r. pełni funkcję członka zarządu i wiceprezesa zarządu a od 2015r. wiceprezesa zarządu, dyrektora generalnego Grupy Azoty S.A. Współautor restrukturyzacji tarnowskich zakładów w 1999 r., programu naprawczego w latach 2002-2007, programu rozwoju w latach 2002-2007, strategii programu rozwoju w latach 2008-2012 oraz projektu akwizycji Unylon GmbH (2010 r.). Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe UNISIL Sp. z o.o. (1997-1999), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (2007-2008), Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” Sp. z o.o. oraz PKCh Sp. z o.o. (2008-1016), ATT Polymers GmbH (2011-2013 i od 2015 do nadal), Grupa Azoty ZAK S.A. (2012-2016), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (2013-2016). Obecnie Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego (2017- nadal), Członek Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (2019-nadal) . W latach 2007-2010 był przewodniczącym Zarządu SITPChem oddziału w Tarnowie (2007-2010). Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu (2011-2015), członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN (2011- 2016) oraz członkiem Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-2015). Jest autorem, współautorem blisko czterdziestu wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową, obejmujących wytwarzanie amoniaku, wodoru, dwutlenku węgla spożywczego, polioksymetylenu, krzemu polikrystalicznego, katalizatorów oraz infrastrukturę energetyczną.

Partnerzy