Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Wiesław Hałucha

Prezes Zarządu. Alventa S.A

BIOGRAM

Wiesław Hałucha

Prezes Zarządu. Alventa S.A

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Krakowie w 1997 r. broniąc pracy magisterskiej „Kapitał zagraniczny w prywatyzacji sektora bankowego  w Polsce w latach 1989-1996”. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył  w 1999 r. broniąc pracę magisterską pt. „Tworzenie grupy bankowej na podstawie ustawy   o „Łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej”– podstawy prawne.  Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Grupą Kapitałową Szkoły Głównej Handlowej. Realizował studia Master  of Business  Administration na University of Minnesota  w Stanach Zjednoczonych. Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu Zarządzania Grupą Kapitałową i Nadzoru Właścicielskiego.

Od wielu lat związany jest ze Spółką „Alventa” S.A. gdzie pełni funkcję  Prezesa Zarządu.

Radca  w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Od 2016 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Kazachstanu.

Partnerzy