Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu. Polska Izba Przemysłu Chemicznego

BIOGRAM

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu. Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W czerwcu 2013 roku wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Odpowiada za całokształt prac i strategię rozwoju najważniejszej instytucji reprezentującej sektor chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.

Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i poza granicą.

Początek kariery zawodowej łączył z rozwojem naukowym pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej. W latach 2004-2006 związany z PKN ORLEN S.A., gdzie sprawując stanowiska zarządcze odpowiadał m.in. za całokształt prac zespołu Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, integrację spółki z Holdingiem Unipetrol a.s. oraz obszar R&D projektu oraz kontroling segmentu Produkcji, Handlu Hurtowego i Logistyki całego koncernu. 

Następnie (2006 - 2009) pracował w firmach doradczych kierując zespołami odpowiedzialnymi m.in. za realizację projektów strategicznych, obsługę kluczowych klientów biznesowych oraz rozwój rynków zagranicznych. Był odpowiedzialny za obszary energy, oil, gas & chemicals, fuzje i przejęcia firm i aktywów przedsiębiorstw, sprzedaż technologii w przemyśle chemicznym, projekty energetyczne, zarządzanie transferem technologii w tym obszarze R&D i w przemyśle. 

W sierpniu 2009 roku został Wiceprezesem Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie część Grupy Azoty S.A.). Był odpowiedzialny za stworzenie i realizację nowej strategii spółki i rozwój firmy, w szczególności za obszar inwestycji, technologii i techniki oraz energetyki. Sprawował także nadzór nad Grupą Kapitałową Z.Ch. Police S.A.

W 2010 roku (do 2013) wrócił do Grupy Orlen. W październiku 2010 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Anwil S.A. Odpowiadał za strategię spółki, rozwój obszarów logistyki, utrzymanie bezpieczeństwa procesowego, infrastrukturę oraz cały obszar energetyczny. W trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu, pełnił także obowiązki Prezesa Zarządu, Chemeko Sp. z o.o. (2012-1013) – spółki z Grupy Anwil. Wśród kluczowych obszarów miał m.in. sprawowanie nadzoru nad zespołami odpowiedzialnymi za usługi doradcze i laboratoryjne w ochronie środowiska oraz usługi projektowe dla przemysłu chemicznego.

Od marca 2017 jest Adiunktem w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obszarem badawczo-dydaktycznym w którym się specjalizuje i prowadzi zajęcia są zarządzanie technologiami w modelach biznesowych oraz przedsiębiorczość technologiczna. 

Od kilkunastu lat zasiada w licznych krajowych i międzynarodowych organizacjach biznesowych i przemysłowych.

Obecnie jest członkiem National Association Board (NAB) Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC), gdzie reprezentuje 7 krajów (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii Chorwacji) w ramach tzw. Eastern Europe Cluster. Jest także członkiem zarządu European Chemical Employers Group.

Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej i Komitetu ds. Przemysłu Chemicznego w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Kawaler Honorowego Medalu im . T. Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Autor ponad 100 publikacji naukowych.

Doktor nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał również tytuł Master of Business Administration programu PL i University of Illinois at Urbana Champion.

8 Marca 2019 roku Dr inż. Tomasz Zieliński, został wybrany na trzecią kadencję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Partnerzy