Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Piotr Godlewski

Wspólnik Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, krajowy i europejski rzecznik patentowy (EQE).

BIOGRAM

Piotr Godlewski

Wspólnik Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, krajowy i europejski rzecznik patentowy (EQE).

Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna. Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy rzecznik patentowy. Zatrudniony w JWP Rzecznicy Patentowi od 2008 roku, w 2018 r. został wspólnikiem kancelarii, kieruje także zespołem ds. patentów biotechnologicznych i farmaceutycznych. Zajmuje się międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi (EP oraz PCT), prowadzi postępowania dotyczące SPC oraz postępowania sporne przed UPRP. Posiada kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzi szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Autor wielu publikacji dotyczących zagadnień patentowania i innowacyjności.

Partnerzy