Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Paweł Zawadzki

Kierownik Projektu PIPC

BIOGRAM

Paweł Zawadzki

Kierownik Projektu PIPC

W PIPC jest od 2014 roku. Kluczowymi obszarami, które koordynuje są kwestie związane z bezpieczeństwem procesowym, BHP oraz zagadnienia związane z techniką. Odpowiada ze realizację Programu „Bezpieczna Chemia” oraz Projektem „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”. Do zakresu jego obowiązków należy również nadzór nad realizacją unijnego Projektu ChemMultimodal oraz projektu SPOT oraz współpraca z Członkami PIPC przy realizacji projektów wewnętrznych.

W latach 1997-2014 był zatrudniony w ANWIL S.A. Do 2006 r. związany z produkcją, gdzie zdobył doświadczenie praktyczne z zakresu obsługi, prowadzenia i sterowania procesami chemicznymi. Od 2006 r. do jego kompetencji należał między innymi nadzór nad grupą kapitałową, obsługa organów statutowych, jak również organizacja spółki. W latach 2011-2014 zarządzał programem zmniejszenia wskaźnika wypadkowości w ANWIL S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Studiów  podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Partnerzy