Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Paweł Bielski

Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej

BIOGRAM

Paweł Bielski

Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał następnie stopień doktora nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie.
W latach 2000–2001 pracował na stanowisku Product Manager w Firmie Endress+ Hauser Polska Sp. z o.o. Od 2002 zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A., a następnie Mennicy – Metale Szlachetne Sp. z o.o., pełniąc szereg funkcji od Głównego Specjalisty ds. Procesów i Analiz Chemicznych po Dyrektora Handlu i Marketingu (od 2005).
Od 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Jednocześnie w latach 2010 –2012 pełnił też funkcję Prezesa Zarządu Elektrowni Puławy Sp. z o.o.
W 2014 przeszedł do pracy w Grupie Azoty S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, zarządzającego całokształtem działań w zakresie strategii i rozwoju oraz wspierającego Zarząd w budowaniu i realizacji strategii biznesowej Spółki – efekt: „Strategia Grupy Azoty 2014–2020. Operacjonalizacja”.
W październiku 2016 r. po wygranym konkursie został powołany przez Ministra Rozwoju na Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.

Od września 2018 r. do marca 2019 r. pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego z powołania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

W lutym 2019 r. został powołany w skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Partnerzy