Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Michał Czarnuch

Partner, Szef Praktyki Life Sciences w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

BIOGRAM

Michał Czarnuch

Partner, Szef Praktyki Life Sciences w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka  

Michał specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym z zakresu prawa  administracyjnego, a także udziela wsparcia w zakresie compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji (white-collar crimes) oraz systemów dystrybucji i handlu produktami regulowanymi, w tym produktami leczniczymi.

Doradza spółkom z branż regulowanych (farmaceutycznej i żywnościowej, a także chemicznej, tytoniowej i alkoholowej) w zakresie działań reklamowych i promocyjnych, dystrybucji, znakowania oraz wytwarzania i kontroli jakości. Doradza także izbom gospodarczym, branżowym stowarzyszeniom przedsiębiorców, związkom pracodawców i organizacjom zawodowym w toku publicznych konsultacji aktów normatywnych.

Wielokrotnie uczestniczył w procesie legislacyjnym, w tym w szczególności brał udział w pracach nad projektami ustaw, uczestnicząc w dyskusjach prezentujących stanowisko branży, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania tych regulacji, a także prowadzi liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje. Jest jednym z inicjatorów Telemedycznej Grupy Roboczej, zrzeszającej wiodące podmioty z sektora telemedycyny i prowadzącej w ich imieniu dialog regulacyjny jako Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza.

Partnerzy