Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Mateusz Marzec

Prezes Zarządu Reliability Solutions

BIOGRAM

Mateusz Marzec

Prezes Zarządu Reliability Solutions

Mateusz Marzec – Prezes Zarządu Reliability Solutions, doktorant, pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Autor wielu publikacji naukowych. Ceniony specjalista w zakresie Predictive Maintenance, RAMS i eksploatacji oraz utrzymania technicznego maszyn.

Partnerzy