Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Marek Dalka

Menedżer Działu Innowacji, Ulg i Dotacji w Ayming Polska

BIOGRAM

Marek Dalka

Menedżer Działu Innowacji, Ulg i Dotacji w Ayming Polska

Obecnie związany z Ayming Polska, gdzie kieruje zespołem i nadzoruje realizację projektów z zakresu pozyskiwania finansowania na innowacje. Zapewnia klientom wsparcie w zakresie korzystania z ulgi B+R, IP Box i dotacji. Współpracuje z firmami z wielu branż, m.in. chemicznej, budowlanej, motoryzacyjnej, IT czy lotniczej.

W swojej karierze zawodowej przeprowadził liczne analizy projektów inwestycyjnych zarówno międzynarodowych, jak i krajowych firm pod kątem ubiegania się o publiczne wsparcie finansowe. Zakres dotacji przyznanych jego klientom wynosi od 2 do 40 mln zł.

Karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. Doświadczenie zdobywał m.in. w Ernst&Young, gdzie zajmował się doradztwem w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego na inwestycje z funduszy strukturalnych UE, a także w PNO Consultants, (później EFA) gdzie kierował zespołami konsultantów i ekspertów zewnętrznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerzy