Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Krzysztof Pikoń

Profesor Politechniki Śląskiej

BIOGRAM

Krzysztof Pikoń 

Profesor Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń jest profesorem Politechniki Śląskiej, kierownikiem Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Jednocześnie jest dyrektorem programy studiów Energy Transition w Innoenergy. 
Głównymi obszarami zainteresowań naukach i badawczych są analizy wpływu na środowisko w pełnym cyklu życia oraz energetyczne wykorzystaniem odpadów jak również tematyka związana z odnawialnymi źródłami energii. Najnowszym obszarem zainteresowań badawczych jest gospodarka obiegu zamkniętego. 
Był kierownikiem 15 projektów w tym projektów europejskich, NCBiR, NAWA oraz wykonawcą ok. 40 projektów badawczych i naukowych, w tym międzynarodowych: Tempus, Eureka, Horyzont 2020.
Dorobek publikacyjny liczy blisko 200 publikacji w czasopismach w tym 21 z listy filadelfijskiej. Jest również autorem 25 rozdziałów w monografiach i 41 publikacji konferencyjnych. 
Jest autorem monografii naukowych o.in: Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018) i Model wielokryterialnej analizy środowiskowej złożonych układów technologicznych (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2011). Jest współautorem prestiżowej książki wydanej przez Wydawnictwo John Wiley & Sons w 2015 roku Handbook of clean energy systems. 
Prowadził zajęcia dydaktyczne na 5 kierunkach studiów: Mechanice i Budowie Maszyn, Energetyce, Ochronie Środowiska, Inżynierii Środowiska i ostatnio Gospodarce Obiegu Zamkniętego. 
Jest entuzjastą nowych metod dydaktycznych. Uczestniczył w wielu kursach podnoszących kwalifikacje w tym zakresie. Uczestniczył w szeregu szkoleń i konferencji o tematyce pedagogicznej. Jest członkiem europejskiego zespołu wdrażania case teachingu w stylu Harvardzkim na uniwersytetach technicznych. 

 

Partnerzy