Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Krzysztof Bednarz

Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

BIOGRAM

Krzyszto Bednarz

Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Absolwent studiów MBA oraz studiów podyplomowych „Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył też Studium Dealerów Rynków Finansowych prowadzone przez Warszawski Instytut Bankowości oraz ACI Polska.

Od 2010 roku  adiunkt w Katedrze Instytucji i Rynków Finansowych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 do sierpnia 2018 członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY i jednocześnie przewodniczący Komitetu Audytu. W sierpniu 2018 roku oddelegowany do wykonywania czynności prezesa zarządu. Od października 2018 roku prezes zarządu puławskiej spółki.

Partnerzy