Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Jarosław Kawula

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu. GRUPA LOTOS S.A.

BIOGRAM

Jarosław Kawula

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu. GRUPA LOTOS S.A.

W roku 2001 uzyskał tytuł magistra inżyniera technologii chemicznej – dyplom z wyróżnieniem. Pracę magisterską realizował w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na tym samym wydziale w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizował pracę doktorską z dziedziny polimerów przewodzących. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku. Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Jest autorem lub współautorem siedmiu publikacji naukowych.

W roku 2017 powołany do Zarządu Grupy LOTOS S.A. na funkcję wiceprezesa ds. produkcji. W kolejnym roku objął stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. produkcji i handlu. Odpowiada za podstawowe procesy związane z przerobem ropy naftowej – produkcję rafineryjną, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa i utrzymanie ruchu, obsługę technologiczną, wsparcie produkcji, a także za procesy handlowe, kształtowanie taktyki i strategii w zakresie sprzedaży i logistyki produktów naftowych.

Od samego początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

Partnerzy