Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Daria Frączak

R&D Manager. Clariter

BIOGRAM

Daria Frączak

R&D Manager. Clariter

Daria Frączak jest członkiem zespołu naukowo-badawczego Clariter od ponad 10 lat. Od 2008 roku z sukcesem realizuje projekty z obszaru R&D, koordynuje wszelkie prace badawczo-rozwojowe w Grupie, wykorzystując do swoich badań instalacje i laboratoria Clariter w Polsce i poza granicą oraz zarządzając zespołem naukowym pracowników. Daria Frączak jest również odpowiedzialna za tworzenie i realizację budżetu R&D oraz rozwój technologii i produktów, a także bierze aktywny udział w pracach związanych z projektowaniem przyszłych instalacji i rozwojem własności intelektualnej Clariter, przez co jest współautorem licznych patentów. Posiada szeroką wiedzę na temat REACH i jest ekspertem Clariter w tej dziedzinie. Jest autorem i recenzentem publikacji z zakresu przetwarzania plastików oraz reprezentuje Clariter na konferencjach w Polsce i poza granicą.

Daria Frączak jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała dwa tytuły Magistra Inżyniera Technologii Chemicznej w specjalizacjach: Technologia polimerów i tworzyw sztucznych oraz Analityka chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Brokeringu Technologii na Politechnice Śląskiej.

Wolny czas wypełnia jej sport, wycieczki górskie i fotografia.

Partnerzy