Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Artur Kopeń

Członek Zarządu Grupa Azoty S.A.

BIOGRAM

Artur Kopeć

Członek Zarządu. Grupa Azoty S.A.. 

W zarządzie Grupy Azoty S.A. jest odpowiedzialny za majątek produkcyjny, bezpieczeństwo techniczne, ochronę środowiska, infrastrukturę krytyczną i dialog społeczny.

 

Z tarnowskimi Zakładami Azotowymi związany od 2003 r. jako: aparatowy na Wydziale Amoniaku (2003-2005), mistrz zmianowy na Wydziale Katalizatorów (2005), samodzielny technolog ds. syntez amoniaku w Centrum Nawozów (2006-2009), specjalista technolog ds. nawozów i inżynier nadzorujący proces inwestycyjny budowy Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów (2006-2009), kierownik prób kompleksowych oraz rozruchu technologicznego  Granulacji Mechanicznej Nawozów (2008-2009), specjalista ds. gospodarki wodorem i amoniakiem na Wydziale Amoniaku (2010-2011), kierownik Wydziału Amoniaku i kierownik rozruchu instalacji produkcji wodoru (od 2011)).  Jest m.in. współautorem patentu technologii „Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego” - zgłoszenie patentowe polskie i europejskie oraz kilku wniosków racjonalizatorskich i wdrożeń. Od 2006 roku jest  członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Partnerzy