Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Arkadiusz Kamiński

Ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

BIOGRAM

Arkadiusz Kamiński

Ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii na Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe, Bezpieczeństwo Procesowe. Ukończył też studia MBA. Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru. Od września 2009 r. do sierpnia 2018 pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN SA. Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Członek Zarządu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, Prezes Stowarzyszenia SITPChem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oddział Płock, Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełnił funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. Prowadził prace w zakresie doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw. Przez 14 lat pracował na Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, będącymi podstawą opinii i ekspertyz, oraz kształceniem młodzieży. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych.

Partnerzy