Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Anna Zalewska

Główny Specjalista, Pion Rzecznictwa i Legislacji

BIOGRAM

Anna Zalewska

Główny Specjalista, Pion Rzecznictwa i Legislacji

Pracuje w PIPC od marca 2017 roku.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, gospodarki obiegu zamkniętego, klasyfikacji substancji chemicznych (REACH, CLP, ECHA), nanomateriałów, paliw alternatywnych, a także regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i kształceniem, innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska. Jest sekretarzem Komisji ds. Materiałów Polimerowych PIPC oraz Komisji ds. Paliw Alternatywnych PIPC.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.

Partnerzy