Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Kapituła

Przewodniczący Kapituły Kampanii „Polska Chemia”: dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Członkowie (kolejność alfabetyczna):

  • Piotr Cieśliński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego
  • Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
  • Prof. dr hab. Janusz Jurczak, Przewodniczący Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
  • Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
  • Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.
  • Jerzy Polaczek, Zastępca Redaktora Naczelnego Miesięcznika "Przemysł Chemiczny"
  • dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
  • Łukasz Zalicki, Partner, EY
Partnerzy