Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Kampania „Polska Chemia”

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Kampania „Polska Chemia” realizowana jest pod hasłem:

POLSKA CHEMIA - nasza gospodarka, nasze życie, nasza przyszłość.


Cele Kampanii „Polska Chemia”:

  • Promocja i umacnianie wizerunku polskiego przemysłu chemicznego
  • Promocja Godła „POLSKA CHEMIA”
  • Stworzenie narzędzia promującego technologie i produkty Podmiotów Członkowskich PIPC m.in. na rynkach eksportowych
  • Realizacja celów statutowych PIPC
  • Stworzenie spójnego przekazu wizerunkowego dla Członków Izby i sektora.


Chcemy zwrócić uwagę na to, jak istotnym elementem polskiej gospodarki jest przemysł chemiczny. Dzisiaj Polska Chemia to:

  • najwyższa jakość produktów
  • dbałość o środowisko naturalne
  • wysoko wykwalifikowane kadry
  • jedne z najwyższych nakładów na krajowe inwestycje majątkowe i kapitałowe
  • najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego

Polska Chemia to siła napędowa w innowacyjności, badaniach podstawowych i nauce.

Partnerzy