VI EDYCJA KONGRESU POLSKA CHEMIA 5-6 CZERWCA 2019 ROKU W PŁOCKU!

24.10.2018

23 października 2018 roku podczas wspólnej konferencji prasowej PIPC i PKN ORLEN w Płocku ogłoszono najistotniejsze informacje dotyczące szóstej edycji najważniejszego wydarzenia branży chemicznej w Polsce i Europie Centralnej – Kongresu Polska Chemia.
Kluczowym momentem konferencji prasowej było ogłoszenie terminu, miejsca i głównych obszarów tematycznych szóstej odsłony Kongresu „Polska Chemia”, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2019 roku w płockiej ORLEN ARENIE.
Corocznie Kongres to absolutnie najbardziej znaczące wydarzenie branży chemicznej w naszej części Europy i określa się je mianem kluczowego forum dyskusji sektora, platformą wymiany doświadczeń oraz prezentacji innowacyjnych pomysłów. Cechy tego Wydarzenia to bez wątpienia:

 • Budowanie relacji z krajową administracją (Rządem, Parlamentem, Instytucjami Państwowymi) oraz organizacjami międzynarodowymi,
 • Debata nad strategią rozwoju całego sektora chemicznego,
 • Budowanie sieci kontaktów biznesowych i naukowych.

Podczas konferencji prasowej przedstawiono kluczowe obszary tematyczne wokół, których koncentrowała będzie się szósta edycja Kongresu „Polska Chemia”, a będą to:

 • Globalne trendy,
 • Innowacje,
 • Nowe rynki,
 • Fuzje i przejęcia,
 • Surowce,
 • Digitalizacja,
 • Bezpieczeństwo,
 • GOZ,
 • Inteligentny przemysł,
 • Kadry dla chemii.

W trakcie spotkania podkreślono znaczenie sektora nie tylko dla gospodarki ale dla każdego konsumenta. Przedstawiono najświeższe dane mówiące o wzroście średniego zatrudnienia pracowników, które jest większe o 10 tysięcy miejsc pracy w okresie od stycznia do sierpnia 2018 w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Przytoczono również informacje o wzroście eksportu (o 5275 mld PLN) i produkcji sprzedanej (o 18526 mld PLN) – wzrosty te to także zestawienie dwóch pierwszych kwartałów 2018 roku do tego samego okresu w roku 2017. Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes PIPC zaznaczył, że w sektorze rozpoczęto 2248 inwestycji a w pierwszym półroczu 2018 roku wszczęto o 93 procesy inwestycyjne więcej niż miało to miejsce w analogicznym czasie roku ubiegłego. Istotną informacją był również fakt mówiący o tym, że 30% wszystkich nakładów inwestycyjnych w sektorze przeznacza się na badania i rozwój.