Veolia Mobile Water Services Partnerem VII Kongresu Polska Chemia

10.09.2020

Veolia Mobile Water Services jest wiodącym dostawcą tymczasowych rozwiązań do uzdatniania wody.

Logo Veolia

Veolia dysponuje zasobami i doświadczeniem, aby zapewnić wysokiej jakości, opłacalne rozwiązania w zakresie krótko-, średnio- i długoterminowego uzdatniania wody.

Mobilne usługi wodne oferują skuteczną i wydajną alternatywę dla stałych instalacji w wielu sytuacjach występujących w przemyśle. Idealny w sytuacjach awaryjnych, gdy istniejąca instalacja zawiodła. Mogą być również wykorzystywane podczas realizacji planowanych rozruchów, prac remontowych lub konserwacyjnych oraz w przypadku projektów wieloletnich, gdy potrzeba tymczasowego i ciągłego zaopatrzenia w wodę ma kluczowe znaczenie dla pracy zakładu. Mobilne usługi wodne zapewniają szereg technologii uzdatniania wody zainstalowanych na przyczepie, platformie lub kontenerze, zapewniając maksymalną mobilność i szybkość reakcji. Dostępne jako systemy standardowe lub modułowe, są fabrycznie wyposażone w złącza typu plug and play, co ułatwia użytkowanie. Nasze udokumentowane osiągnięcia w dostarczaniu doskonałości usług poprzez szybką reakcję umożliwiły wielu firmom utrzymanie ciągłości dostaw wody uzdatnionej do ich podstawowej działalności w nieprzewidzianych okolicznościach.

https://www.mobilewaterservices.com/?lang=pl