Synthos S.A. Partnerem Głównym VIII Kongresu Polska Chemia

18.05.2021

Miło nam poinformować o kolejnym Partnerze VIII Kongresu Polska Chemia

synthos

Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Europie Centralnej. Spółka jest nr 1 w Europie pod kątem produkcji kauczuków syntetycznych oraz największym europejskim producentem polistyrenu do spieniania (EPS). Zajmuje również pierwsze miejsce wśród producentów i sprzedawców płyt XPS w Europie Centralnej.

Działalność Grupy Kapitałowej Synthos S.A. opiera się na produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych wykorzystanych jako surowce i produkty pośrednie w szerokiej gamie gałęzi przemysłu, w szczególności w przemyśle oponiarskim, w branży budowalnej i branży opakowań.

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. ma charakter globalny i współpracuje z odbiorcami na całym świecie. Instalacje produkcyjne Grupy Kapitałowej Synthos. S.A. ulokowane są w Centralnej (Polska, Czechy) oraz Zachodniej Europie (Holandia, Francja). Główna siedziba i zakład produkcyjny w Polsce mieszczą się w Oświęcimiu.

W ramach działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. wydziela się cztery główne segmenty:

  • Segment Kauczuków Syntetycznych jest podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Synthos. Odbiorcami ok. 80% wolumenu sprzedaży produktów tego segmentu Grupy są główni uczestnicy rynku oponiarskiego. Za dalsze 20% wolumenu sprzedaży w tym segmencie odpowiadają pozostałe rynki, w tym producenci technicznych wyrobów kauczukowych, podeszew do obuwia, przewodów elastycznych i pasów transmisyjnych.
  • Segment Tworzyw Styrenowych wytwarza trzy podstawowe rodzaje produktów różniących się przeznaczeniem. Pierwszy z nich to polistyren do spieniania („EPS”), stosowany przede wszystkim do produkcji płyt do izolacji termicznej, stanowiących najważniejszy materiał izolacji termicznej w Europie Środkowej. Drugi typ stanowią polistyreny przeznaczenia ogólnego („GPPS”) oraz polistyreny wysokoudarowe („HIPS”). Trzecia grupa obejmuje płyty z polistyrenu ekstrudowanego („XPS”). Ma on zastosowanie głównie w przemyśle budowlanym, jako materiał do izolacji termicznej budynków, dachów o odwróconym układzie warstw, posadzek, a także do izolacji mostków cieplnych oraz murów szczelinowych.
  • Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów wytwarza trzy grupy produktów. Pierwsza to dyspersje akrylowe, styrenowo-akrylowe oraz winylowe. Ich głównym zastosowaniem jest produkcja farb, tynków akrylowych, preparatów gruntujących, uszczelniaczy oraz wielu innych wyrobów chemii budowlanej, a także klejów do drewna i dla przemysłu papierniczego. Drugą grupę stanowią kleje, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle drzewnym, meblowym oraz papierniczym. Trzecia grupa to lateksy butadienowo-styrenowe, stosowane głównie do produkcji wyrobów piankowych oraz dywanów.
  • Segment Agro produkuje i sprzedaje środki ochrony roślin, zaprawy nasienne, biocydy oraz nawozy dolistne. Produkty reprezentujące poszczególne powyższe kategorie zapewniają ochronę upraw od siewu do zbiorów, zabezpieczając rośliny przed niszczącym działaniem grzybów chorobotwórczych, szkodników i chwastów oraz dostarczają im niezbędne mikro- i makroelementy w postaci specjalistycznych nawozów. Obok produkcji pestycydów, segment AGRO oferuje również usługi dla klientów krajowych i zagranicznych w zakresie formulacji oraz konfekcji płynnych i zawiesinowych środków ochrony roślin.

Synthos S.A. dąży do budowania wartości firmy poprzez wzrost innowacyjności i wprowadzanie na rynek nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie produktów. Mając świadomość kluczowego znaczenia innowacyjności dla rozwoju własnego oraz wzrostu innowacyjności polskiej branży chemicznej, spółka prowadzi na szeroką skalę działalność badawczo-rozwojową. Efektem prac Centrum jest wdrożenie nowych, autorskich produktów na rynek. Synthos S.A. współpracuje również z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Będąc firmą działającą globalnie, konkurując z największymi światowymi koncernami, spółka oferuje swoje produkty na zagranicznych rynkach pod własną, rozpoznawalną w branży marką, przyczyniając się tym samym do budowy pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Wzmacnia go wysoką jakością produktów oraz wysoką pozycją rynkową.

Chemia dzisiaj to odpowiedzialność za jutro. Dlatego Synthos przyjmuje filozofię Gospodarki Obiegu Zamkniętego jako drogę ku lepszej przyszłości całej branży chemicznej. Idea ta została przeniesiona na nasze produkty w całym cyklu ich życia – od surowca, poprzez przetwarzanie, produkcję, dystrybucję, użytkowanie, naprawę i konserwację oraz utylizację lub recykling.

Więcej na stronie https://www.synthosgroup.com/